Sinilipp


Sinilipp on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärk supelrannale, väikesadamale, turismilaevale või väikelaevale.

Sinilipu programm edendab randade ja sadamate kestlikku arengut eelkõige neljas kategoorias: veekvaliteet, keskkonnajuhtimine, keskkonnaharidus ja -teave ning turvalisus.

Kui rannale või väikesadamale on antud Sinilipp, siis on seal kvaliteetne vesi, rand on puhas ja koristatud, seal on turvaline ning võimalik on kasutada puhast joogivett. Kui neid nõudeid ei täideta, siis on võimalik lipu kasutamise õigus ära võtta. Sinilipp on hinnatud turundusargument turismipiirkondades, kus ranna ja suplusvee puhtus on järjest suuremaks probleemiks muutumas.

Sinilipp antakse üheks hooajaks, lipp heisatakse üle Euroopa enamasti 5. juunil, maailma keskkonnakaitse päeval või hooaja alguses. Sinilipu tingimuste täitmist kontrollitakse hooaja jooksul.

Selleks, et Sinilipu märgist saada, peab rand vastama 33 kriteeriumile neljas kategoorias: veekvaliteet; turvalisus ja teenused; keskkonnaharidus ja –teave ning keskkonnajuhtimine.

Sadam peab vastama 38 kriteeriumile kuues kategoorias: keskkonnaharidus ning –teave; keskkonnajuhtimine; turvalisus ja teenused; veekvaliteet; ettevõtte sotsiaalne vastutus; sotsiaalne ja kogukonna kaasamine.